. AMAÇ VE KOLEKSİYON YÖNTEMLERİ

Hindistan’da konuşulan İngilizce, dünyanın diğer bölgelerinde konuşulandan farklıdır ve Hint İngilizcesi olarak adlandırılan eşsiz çeşitlilik olarak kabul edilir. Bu folklor projesinin amacı, Hintlilerin kendi isteklerine daha iyi uyacak şekilde İngilizce bilerek ve istemeden uyarladıkları çeşitli şekilleri göstermek ve Hintlilerin farklı ortamlarda İngilizce kullandıkları veya İngilizce yaşadıkları zaman ortaya çıkabilecek sorun ve durumları tartışmaktır. Hindistan’da İngilizce ve İngilizce konuşanlar hakkındaki tutumlar da araştırılmaktadır.

Koleksiyon, Hint İngilizcesinin çeşitli yönlerinin konuşulduğu iki ayrı tartışma grubunda yapıldı. İlk tartışma, dairelerinde NG, NJ ve S.Shah ile yapıldı. Daha önce birkaç kez ziyaret ettim ve çeşitli konularda uzun tartışmalar yaptım, bu yüzden kayıt cihazımla geldiğimde ve zaten akılda tutulmuş bir konu olduğunda, iyi bir uyum sağlamak için çok az şey gerekiyordu. İkinci tartışma BC, AS ve S.Singh ile M.Ö. ve S.Singh’in dairesi ile yapılmıştır. Bu daire, önceki iki yıl boyunca S.Singh ile ev arkadaşlarımdan biri olarak yaşadığım dairedir. Bu kurulan bağlantı ile, konuşmayı hareket ettirirken çok az sorun yaşadım. Diller genellikle gündelik, genellikle ısıtılmış, Kızılderililer arasındaki konuşmalar olsa da, her iki grup da konuyla çok ilgilendiler. Her iki grupta da, bireylerin birbirlerinden oynayabildiğini ve bunu yaparken de meseleleri tek başlarına yapacaklarından daha fazla keşfettiklerini gördüm. Tartışmalardan çok şey öğrendim, ama Hintlilerle olan iki yıllık yaşantım ve Hindistan’a yaptığım ay süren yolculuğumdan dolayı, görüşmelerde anladığım ve onlara katıldığı için bana çok müteşekkir oldum. Ayrıca, Hintli İngilizce ile ilgili gayri resmi konuşmalarda diğer bazı Hintli arkadaşlardan (özellikle Murali Kota ve Aditya Mulukutla) girdim.

3. İNGİLİZCE İNGİLİZCE’NİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

Hint İngilizcesi, İngiliz dilinin farklı bir çeşididir. Birçok Hintli, İngiliz İngilizcesine çok benzediğini iddia etmektedir, ancak bu görüş, sözcüksel benzerliklerin yüzeysel bir incelemesine dayanmaktadır. Elbette, her bir dilbilimsel öğenin her Hintli İngilizce konuşmacısı tarafından kullanılmadığını ve çok sayıda bölgesel ve eğitsel farklılaşmanın var olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Yine de, Hint İngilizcesi konuşmasının bir göstergesi olan ve yaygın olarak kullanılan öğeler tanımlanabilir. Bunlar, kaydedilmiş tartışmalarda dile getirilen öğelerle, Hintçe İngilizce’yle daha önceki deneyimlerimde ve Hint İngilizcesi hakkındaki akademik yazılarda karakterize edeceğim çeşitli fonolojik, morfolojik, sözcüksel ve sözdizimsel düzeylerde çalışır. Transkripsiyon alıntılarına yapılan referanslar (bu raporun 17-26. Sayfaları) örneğin 1.3.4 olarak yazılmıştır.

. AMAÇ VE KOLEKSİYON YÖNTEMLERİ

Hindistan’da konuşulan İngilizce, dünyanın diğer bölgelerinde konuşulandan farklıdır ve Hint İngilizcesi olarak adlandırılan eşsiz çeşitlilik olarak kabul edilir. Bu folklor projesinin amacı, Hintlilerin kendi isteklerine daha iyi uyacak şekilde İngilizce bilerek ve istemeden uyarladıkları çeşitli şekilleri göstermek ve Hintlilerin farklı ortamlarda İngilizce kullandıkları veya İngilizce yaşadıkları zaman ortaya çıkabilecek sorun ve durumları tartışmaktır. Hindistan’da İngilizce ve İngilizce konuşanlar hakkındaki tutumlar da araştırılmaktadır.

Koleksiyon, Hint İngilizcesinin çeşitli yönlerinin konuşulduğu iki ayrı tartışma grubunda yapıldı. İlk tartışma, dairelerinde NG, NJ ve S.Shah ile yapıldı. Daha önce birkaç kez ziyaret ettim ve çeşitli konularda uzun tartışmalar yaptım, bu yüzden kayıt cihazımla geldiğimde ve zaten akılda tutulmuş bir konu olduğunda, iyi bir uyum sağlamak için çok az şey gerekiyordu. İkinci tartışma BC, AS ve S.Singh ile M.Ö. ve S.Singh’in dairesi ile yapılmıştır. Bu daire, önceki iki yıl boyunca S.Singh ile ev arkadaşlarımdan biri olarak yaşadığım dairedir. Bu kurulan bağlantı ile, konuşmayı hareket ettirirken çok az sorun yaşadım. Diller genellikle gündelik, genellikle ısıtılmış, Kızılderililer arasındaki konuşmalar olsa da, her iki grup da konuyla çok ilgilendiler. Her iki grupta da, bireylerin birbirlerinden oynayabildiğini ve bunu yaparken de meseleleri tek başlarına yapacaklarından daha fazla keşfettiklerini gördüm. Tartışmalardan çok şey öğrendim, ama Hintlilerle olan iki yıllık yaşantım ve Hindistan’a yaptığım ay süren yolculuğumdan dolayı, görüşmelerde anladığım ve onlara katıldığı için bana çok müteşekkir oldum. Ayrıca, Hintli İngilizce ile ilgili gayri resmi konuşmalarda diğer bazı Hintli arkadaşlardan (özellikle Murali Kota ve Aditya Mulukutla) girdim.

3. İNGİLİZCE İNGİLİZCE’NİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ

Hint İngilizcesi, İngiliz dilinin farklı bir çeşididir. Birçok Hintli, İngiliz İngilizcesine çok benzediğini iddia etmektedir, ancak bu görüş, sözcüksel benzerliklerin yüzeysel bir incelemesine dayanmaktadır. Elbette, her bir dilbilimsel öğenin her Hintli İngilizce konuşmacısı tarafından kullanılmadığını ve çok sayıda bölgesel ve eğitsel farklılaşmanın var olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Yine de, Hint İngilizcesi konuşmasının bir göstergesi olan ve yaygın olarak kullanılan öğeler tanımlanabilir. Bunlar, kaydedilmiş tartışmalarda dile getirilen öğelerle, Hintçe İngilizce’yle daha önceki deneyimlerimde ve Hint İngilizcesi hakkındaki akademik yazılarda karakterize edeceğim çeşitli fonolojik, morfolojik, sözcüksel ve sözdizimsel düzeylerde çalışır. Transkripsiyon alıntılarına yapılan referanslar (bu raporun 17-26. Sayfaları) örneğin 1.3.4 olarak yazılmıştır.

4. FONOLOJİ

Fonolojik düzeyde çok az şey yapabildim. İngiliz alveolar / t / Hintli retroflex / t / veya farklı fonolojik ortamlarda dental / t / olarak eklemlenmiş olup olmadığını görmek için bir test kurdum. Sonuç, retroflexin alveolar ile tamamen yer değiştirmesiydi; Aslında, İngilizce alveolar ünsüzlerin tüm serilerinin retroflex ünsüzlerle yer değiştirmeye eğilimli olduğu bulunmuştur (Trudgill ve Hannah 1994, s.128). Denemeden çıkan bir madde, bazı Hint İngiliz konuşmacılarının -k / ve / t / (eski: yürüdüğü yürüyüşten sonra) -ed / sonunu bırakma eğiliminde olmalarıydı (1.6.5). Bazı ilginç şeyler ð / (olduğu gibi / ‘eklemlenmesi ile oluyor gibiydi sonra), normalde bir interdental / d / olarak telaffuz edilir, ancak bazen alveolar haline gelmiş gibi görünüyordu. Ayrıca, bantlanmış tartışmalara dinlerken bazen ortaya bir Kuzey Amerika İngilizce ve İngiliz İngilizce hoparlörler kullanmak hangi önce sesli harf-başlangıçtaki kelime (1.4.2) önünde kullanıldı bir . Bu, ana dili konuşanlar için çok doğal bir ayardır, ancak bunu yapmak için bilinçli bir çabanın bazen Hintli İngilizce konuşanlarca gerekli olduğu açıktır (2.2.3). Bu gözlemlerin anlamlı olup olmadığını anlamak için daha fazla test yapılmalıdır.

Trudgill ve Hannah (1994) tarafından listelenen diğer maddeler, Hint İngilizcesinin, indirimli bir sesli sisteme sahip olma eğiliminde olduğu; / r / bir flap veya retroflex flep olma eğilimindedir; ünsüzler / p /, / t / ve / k / unzülsüz olma eğilimindedir; ve bazı bölgelerde, / v / ve / w / ayırt edilmez (voleybol, wallyball ile aynıdır), diğerleri ise, / p / ve / f /, / t / ve / θ /, / d / ve / ğ /, ve / s / ve / š / değildir (1.4.4). Ayrıca, “Hint İngilizcesi, stres zamanından ziyade heceli olma eğilimindedir. Ayrıca, İngilizce’nin diğer çeşitlerinde gerilmeyecek olan heceler, Hint İngilizcesinde biraz strese maruz kalmakta ve dolayısıyla ünlü sesli harflere sahip değildir. İngilizcenin diğer türlerinde zayıf olan işlev kelimeleri (in, vs.), Hint İngilizcesinde azalmaya meyilli değildir ”(s. 128).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here