Faaliyetlerimiz

İletişim ve Bilgisayar Sistemleriyle Sunulan Hizmet

Her geçen gün gelişmeyi sürdüren teknoloji, artan alım gücü ve yoğun genç nüfus Türkiye’de bilişim sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamaktadır. Bilişim sektörü en sade hali ile iletişim ve bilgisayar sistemleri ile sunulan hizmetlerin tümünü kapsamaktadır. Bilişim teknolojileri yazılım, donanım, ekipmanlar ve hizmetler olarak 4 ana kategoriye ayrılırken ülkemizde yaşanan gelişmelere bağlı olarak bugün Türkiye bilişim sektörü yabancı ülkelere yerli yazılım satabilecek kapasiteye ulaşmış durumdadır.En Hızlı Büyüyen Sektörlerin Başında

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinin başında gelen bilişim teknolojileri sektörünün GSMH içerisindeki payı yüzde 4 olarak ölçülürken sektörün en çok yakındığı konuların başında gelen yüksek vergi yükü üzerinde bazı indirimler yapılması halinde bu payın yüzde 6 civarına çıkarılması hedeflenmektedir.