Portekizce dillerin dilbilgisi, morfolojisi ve sözdizimi, diğer birçok Roman dilinin dilbilgisi gibidir; özellikle Galiçya ve İber Yarımadası’nın diğer dilleri. Portekizce, sentetik, fusional bir dildir. Bunu, sentetik çoğullayıcı, gelecekteki bir alt-zaman gergin, çarpıtılmış mastar ve iteratif bir anlamla bir şimdiki mükemmel gibi diğer Roman dillerinden ayıran birtakım gramer özellikleri vardır. Portekizce’nin eşsiz bir özelliği, bazı sözel formlarda clitic zamirlerin karıştırılması mesoklisidir.

İngilizce’den farklı olarak, Portekizce isimler cinsiyete sahiptir, her adın erkeksi ya da dişil olduğu kabul edilir. Portekizce sıfatlar, değiştirdikleri isimlerden sonra gelirler ve ismin cinsiyeti ve sayısıyla (tekil ve çoğul) eşleşmelidir. Portekizce fiiller, kişiyi ve gerginliği göstermek için konjuge edilir. Ancak, Brezilya Portekizcesi’nde kullanılan fiil formlarının bir kısmı, sürekli fiil formları gibi, Avrupa Portekizcesi’nden farklıdır. Morfolojik olarak, Portekizce dilbilgisinin özellikle dikkat çekici bir özelliği fiildir, çünkü klasik Latince’den daha fazla sözel çarpma, Portekizce tarafından diğer ana Roman diline göre korunmuştur.

Brezilya Portekizcesi de nesne zamirlerinin yerleştirilmesi için çeşitli bir sistem geliştirdi. Aynı şekilde, Avrupalılar, Avrupa Portekizcesi’nde yaşayanlar ile resmi ve sizin tanıdıklarınız arasındaki farkı düşürdüler. Brezilya’da Portekizce konuşulduğunda, resmi vesikalık form biçimi tüm fırsatlar için kullanılır. Kibar olmak için üçüncü şahıstaki birine hitap etmek de yaygındır.

Portekizce Makaleler

Portekizce dilinde bilmeniz gereken bir şey, diğer insanlarla iletişim kurmak için önemli bir konu olan makaleleri nasıl kullanmanız gerektiğidir.

Portekizce Edatlar

Portekizce edatlar, bir cümle veya cümle içinde iki unsuru birbirine bağlayan küçük kelimelerdir. Bu bölüm size bu Portekizce dilbilgisi konusu hakkında daha fazla bilgi verecektir.

Portekizce Fiiller

Bu bölüm, fiilleri nasıl tanıyacağınızı ve Portekizce dilinde doğru şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri içermektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here